Egyszeres könyvelés (egyszeres könyvvitel)

Az egyszeres könyvvitel olyan könyvelési módszer, amely – szemben a kettős könyvvitellel – csak a pénzeszközök változásait rögzíti. A bevételek közé csak a ténylegesen befolyt, a kiadások (költségek) közé csak a ténylegesen kifizetett tételeket kell bejegyezni. Az egyszeres könyvviteli nyilvántartás szintetikus (pénztárkönyv, naplófőkönyv) és analitikus nyilvántartásokból tevődik össze. Az analitikus (részletező) nyilvántartások a szintetikus nyilvántartásokat egészítik ki. Olyan részletező nyilvántartások, amelyek az adóköteles jövedelem megállapításához szükségesek.

A Contabil Könyvelőiroda vállalja:
 • Pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetését, kiegészítő nyilvántartásaik vezetését;
 • Vevőkkel szembeni követelések nyilvántartásának vezetését;
 • Szállítókkal szembeni kötelezettségek nyilvántartásának vezetését;
 • Egyéb követelések- és kötelezettségek nyilvántartását;
 • Tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásának vezetését;
 • Tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok vezetését;
 • Selejtezések nyilvántartását;
 • Alvállalkozók nyilvántartását;
 • Munkabérek és más személyi jellegű kifizetések nyilvántartását;
 • Segítség nyújtást az útnyilvántartás, a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetéséhez;
 • Segítség nyújtást az éves leltár elkészítéséhez;
 • Havi-, negyedéves-, éves bevallások elkészítését;
 • Önellenőrzések elkészítését, dokumentálását;
 • Havi-, negyedéves adófizetési kötelezettségekről tájékoztatást;
 • Bevallási és befizetési határidők figyelését;
 • Adófolyószámla egyeztetését;
 • Igény szerint havi-, negyedéves pénzügyi információk szolgáltatását;
 • Év végi zárás elkészítését;
 • Éves adóbevallások elkészítését;
 • Igény szerint évközi zárást;
 • A kapott bizonylatok rendszerezését;
 • Vállalkozással kapcsolatos törvényi változásokról szóló tájékoztatást;
 • Teljes körű képviseletet a NAV, MÁK, NEAK, önkormányzatok és egyéb hatóságok előtt;
 • Bér-, és társadalombiztosítási ügyintézést;