Bevételi- és költségnyilvántartás

A magánszemély a törvény előírásainak megfelelően alap- és kiegészítő nyilvántartásokban, időrendben, folyamatosan nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely az adókötelezettség betartásához utólagosan is ellenőrizhető módon szükséges. Alapnyilvántartások: naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi- és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás. Az alapnyilvántartás mellett az adófizetési kötelezettség megállapításához szükséges kiegészítő nyilvántartásokat is vezet. A magánszemély az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét – választása szerint – bevételi és költségnyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben

 • az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, vagy e jogát nem érvényesíti,
 • a helyi iparűzési adó alanyként állandó iparűzési tevékenység esetén egyszerűsítve határozza meg az adó alapját,
 • alkalmazottat, segítő családtagot nem foglalkoztat.

A magánszemély a bevételi és költségnyilvántartásban kizárólag az adóköteles bevételeket és a költségként elszámolható kiadásokat rögzíti.

A Contabil Könyvelőiroda vállalja:
 • A bevételi- és költségnyilvántartás, valamint kiegészítő nyilvántartások vezetését;
 • Vevőkkel szembeni követelések nyilvántartásának vezetését;
 • Szállítókkal szembeni kötelezettségek nyilvántartásának vezetését;
 • Egyéb követelések- és kötelezettségek nyilvántartását;
 • Tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartásának vezetését;
 • Tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok vezetését;
 • Selejtezések nyilvántartását;
 • Alvállalkozók nyilvántartását;
 • Segítség nyújtást az útnyilvántartás, a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetéséhez;
 • Segítség nyújtást az éves leltár elkészítéséhez;
 • Havi-, negyedéves-, éves bevallások elkészítését;
 • Önellenőrzések elkészítését, dokumentálását;
 • Havi-, negyedéves adófizetési kötelezettségekről tájékoztatást;
 • Bevallási és befizetési határidők figyelését;
 • Adófolyószámla egyeztetését;
 • Igény szerint havi-, negyedéves pénzügyi információk szolgáltatását;
 • Éves adóbevallások elkészítését;
 • A kapott bizonylatok rendszerezését;
 • Vállalkozással kapcsolatos törvényi változásokról szóló tájékoztatást;
 • Teljes körű képviseletet a NAV, MÁK, NEAK, önkormányzatok és egyéb hatóságok előtt;