2020. július 1-től változik az ÁFA tv. összesítő jelentésre vonatkozó szabálya. Az online számlaadat- szolgáltatás szinte minden vállalkozóra kiterjed majd az általa kibocsátott számlák tekintetében (a befogadott számlákról továbbra is az áfa bevallásban kell adatot szolgáltatni).                                                                                               

2020. július 1-től számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 • áfaalanyok,
 • belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást,
 • erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak ki.

ÁFA alanyok – adatszolgáltatásra kötelezettek – azok, akik

 • áfa megfizetésére kötelezettek,
 • alanyi mentességet választottak,
 • kizárólag közérdekű, vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak,
 • tulajdonostársak közösségeként válnak adóalannyá,
 • sorozatjellegű ingatlanértékesítésre tekintettel válnak adóalannyá,
 • kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági tevékenységet végeznek,
 • belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozások (az állandó telephellyel rendelkezők és a csak áfa regisztráltak is),

Július 1-től eltörlésre kerül az eddigi 100.000.- Ft-os áfa tartalom, így adatszolgáltatási kötelezettség alá esnek azok az ügyletek is, amelyeknél nem kerül sor adó áthárítására.

Ebből következik, hogy adatot kell szolgáltatni minden olyan ügyletről, amely

 • az általános áfa szabályok szerinti ügylet,
 • belföldi fordított adózás alá esik,
 • adómentes ügylet (az alanyi mentes, a tárgyi mentes ügyletekről), kivéve a közösségi adómentes termékértékesítést,
 • az áfa törvény különös szabálya szerint adózó ügylet (használt ingóságok értékesítése, régiségek, gyűjteménydarabok értékesítése, utazásszervezési szolgáltatás, kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági tevékenységek)

Mivel az egyik feltétel, hogy a vevő belföldi áfaalany legyen, minden esetben fontos tisztázni, hogy magánszemélyként vagy adóalanyként vásárol. Már csak azért is, mert július 1-től a számla kötelező adattartalma kibővül a vevő adószámával. Azaz, függetlenül a számla áfa tartalmától/összegétől, az adóalany vevő adószámát minden esetben fel kell tüntetni a számlán. Ez persze fordítva is igaz, vásárláskor nekünk is minden esetben meg kell adnunk az adószámunkat.

Továbbra sem kell adatot szolgáltatni a magánszemélyeknek és a külföldi adóalanyoknak kiállított számlákról, azonban 2021.01.01-től a részükre kiállított számlák is adatszolgáltatási kötelezettség alá esnek majd.