Kettős könyvelés (kettős könyvvezetés)

A kettős könyvelés a gazdálkodó eszközeiről és azok forrásairól, valamint a bennük bekövetkezett változásokról vezetett, a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartás. A kettős könyvelés esetén valamennyi gazdasági eseményt két számlán és kétféle rendszerben (idősoros elszámolás és számlasoros elszámolás) rögzítünk. Minden eszköznek és forrásnak külön nyilvántartása van (főkönyvi számla), és az őket érintő gazdasági eseményeket ezeken a számlákon rögzítjük. Minden gazdasági esemény érinti valamely számla „Tartozik” (T) és valamely számla „Követel” (K) oldalát. kettős könyvvitel eredményszemléletű. Az eredményszemlélet azt jelenti, hogy a felmerült költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor gazdaságilag felmerültek, függetlenül a pénzügyi realizálástól.

A Contabil  Könyvelőiroda vállalja:
 • Főkönyvi könyvelés vezetését a kettős könyvvitel rendszerében;
 • Vevő-, szállító-, bank-, pénztár és vegyes bizonylatok feldolgozását;
 • Vevő-, szállító nyilvántartások vezetését;
 • Tárgyi eszközök, immateriális javak könyvelését, analitikus nyilvántartását;
 • Tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok vezetését;
 • Főkönyvi kivonat készítését;
 • Analitika és főkönyv egyezőségének ellenőrzését,biztosítását;
 • Havi-, negyedéves-, éves bevallások elkészítését;
 • Önellenőrzések elkészítését, dokumentálását;
 • Havi-, negyedéves adófizetési kötelezettségekről tájékoztatást;
 • Bevallási és befizetési határidők figyelését;
 • Adófolyószámla egyeztetését;
 • Igény szerint havi-, negyedéves pénzügyi információk szolgáltatását;
 • Segítség nyújtást az útnyilvántartás, a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetéséhez;
 • Segítség nyújtást az éves leltár elkészítéséhez;
 • Év végi zárás elkészítését;
 • Éves adóbevallások elkészítését;
 • Igény szerint évközi zárást-, beszámoló készítését;
 • A kapott bizonylatok rendszerezését;
 • Vállalkozással kapcsolatos törvényi változásokról szóló tájékoztatást;
 • Teljes körű képviseletet a NAV, MÁK, NEAK, önkormányzatok és egyéb hatóságok előtt;
 • Bér-, és társadalombiztosítási ügyintézést;