Bevételi nyilvántartás

A magánszemély az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét – választása szerint – bevételi nyilvántartás vezetésével teljesítheti, ha az adóévben

 • tételes költségelszámolást (egyéni vállalkozóként vállalkozói jövedelem szerinti adózást) nem alkalmaz, valamint
 • az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, vagy e jogát nem érvényesíti, továbbá
 • a helyi iparűzési adó alanyaként állandó iparűzési tevékenység esetén egyszerűsítve határozza meg az adó alapját.
Bevételi nyilvántartást vezethet:
 • a mezőgazdasági őstermelő a nem kifizetőtől származó bevételeiről,
 • az önálló tevékenységet folytató magánszemély, aki a jövedelmét a bevételeiből költséghányad alkalmazásával számolja el.
A Contabil könyvelőiroda vállalja:
 • A bevételi nyilvántartás vezetését,
 • Havi-, negyedéves-, éves bevallások elkészítését;
 • Önellenőrzések elkészítését, dokumentálását;
 • Havi-, negyedéves adófizetési kötelezettségekről tájékoztatást;
 • Bevallási és befizetési határidők figyelését;
 • Adófolyószámla egyeztetését;
 • Igény szerint havi-, negyedéves pénzügyi információk szolgáltatását;
 • Éves adóbevallások elkészítését;
 • A kapott bizonylatok rendszerezését;
 • Vállalkozással kapcsolatos törvényi változásokról szóló tájékoztatást;
 • Teljes körű képviseletet a NAV, MÁK, NEAK, önkormányzatok és egyéb hatóságok előtt;