Rendkívüli adó-visszatérítés jár 2022-ben a gyermekes családoknak, legfeljebb az éves átlagbér adótartalmáig. Ez maximum 809.000.-Ft lehet.

Kinek jár az adó-visszatérítés?

Minden gyermekes szülőnek, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre volt jogosult és

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmet,
 • EKHO-s jövedelmet, vagy
 • KATA-s vállalkozásból származó jövedelmet szerzett.

Családi kedvezményre az jogosult, aki:

 • gyermek után családi pótlékra volt jogosult (mindkét szülő jogosult rá, de csak egyikük veheti igénybe)
 • magzat után a várandósság 91. napjától a várandós nő és házastársa (élettárs nem)
 • családi pótlékra saját jogon jogosult, vagy a vele közös háztartásban elő hozzátartozója
 • rokkantsági járadékban részesülő, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója

A visszatérítés annak jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, függetlenül attól, hogy azt érvényesíti-e. 

Ha ennek a feltételnek mindkét szülő megfelel, a visszatérítést mindketten igénybe vehetik.

Élettársak

Ha az élettársak közösen nevelik a közös gyermeküket, szülőként mindketten jogosultak a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre is.

Ha az élettársak csak az egyikük gyermekét nevelik közösen, akkor a gyermek szülőjével együtt élő élettárs csak akkor jogosult a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékra is jogosult.

Az eltérő lakcím nem kizáró ok.

Elvált szülők

A visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021 legalább egy napján jogosult volt családi kedvezményre.

Ha a szülők 2021-ben váltak el, és a válásig mindketten jogosultak voltak családi kedvezményre, akkor mindkét fél jogosult a visszatérítésre.

Ha a szülők 2021 előtt váltak el, akkor a visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021-ben családi kedvezményre volt jogosult (a gyermeket saját háztartásában nevelte. Ha külön élt és csak tartásdíjat fizetett nem jogosult).

Ha az elvált szülők 2021-ben felváltva gondozták gyermeküket, és ezért a családi pótlékra, valamint a családi kedvezményre is 50-50 százalékban jogosultak, akkor a visszatérítést mindkét szülő igénybe veheti.

Ha az elvált szülők felváltva gondozzák gyermeküket és így 50-50%-ban jogosultak a családi pótlékra, jogosultak a családi kedvezményre is és jár az adó-visszatérítés is mindkét szülőnek. Sőt az elvált szülők új házastársainak is (egy gyermek után akár 3-4 szülőnek is. A kulcs házasnak kell lenni. Ugyanez az elvált szülők élettársára nem igaz).

Várandósság

A visszatérítés annak a magánszemélynek jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult. A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa a fogantatás 91. napjától jogosult a családi kedvezményre.

Ezért, ha a várandósság a fogantatástól számított 91. napot eléri, jogosult a visszatérítésre akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy azt a közös háztartásban élő házastársa veszi igénybe.

Adó-visszatérítésre csak az jogosult, aki családi kedvezményre is. Várandósságnál a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa jogosult ezekre, az élettárs tehát nem. Ha a gyermek 2021-ben megszületik, az apa szülőként jogosult lesz családi pótlékra, ezért családi kedvezményre és adó-visszatérítésre is.

Vállalkozók

A főállású egyéni vállalkozó a visszatérítést az szja-bevallásban (a NAV által elkészített adóbevallási tervezet felhasználásával) igényelheti. A kedvezmény a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelmet terhelő és a 2021-ben negyedévente megfizetett adóelőleg terhére érvényesíthető, legfeljebb 809 000 forintig.

A munkaviszonnyal is rendelkező egyéni vállalkozónak a kedvezményt a NAV előlegként utalja ki a munkáltatótól beérkezett adatok alapján, a munkáltató által a 2021-re levont szja-előleg alapulvételével. Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemből negyedévente megfizetett adóelőleget pedig a magánszemély az szja-bevallásában (a NAV által elkészített adóbevallási tervezet felhasználásával) igényelheti vissza. A munkaviszony után visszatérített adó összege és az egyéni vállalkozói tevékenység után visszatérített adó összege együttesen nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Elhunytak

Ha a 2021. január 1-én vagy ezt követően elhunyt magánszemély 2021. bármely napján jogosult volt, vagy kisadózóként jogosult lett volna családi kedvezményre, házastársa vagy örököse kérheti a NAV-tól a visszatérítést.

Az adó-visszatérítésről a NAV az elhunyt adójának megállapítására irányuló eljárásban (soron kívüli eljárásban) dönt. Ha a kérelmet a házastárs vagy örökös a soron kívüli eljárás lezárását követően nyújtja be, az adó-visszatérítést a NAV akkor is megállapítja.

A NAV az adó-visszatérítést a rendelet hatálybalépésekor 2021. október 1-jén folyamatban lévő eljárásokban hivatalból figyelembe veszi, ha a rendelkezésére álló adatok alapján az elhunytnak a kedvezményre jogosultsága megállapítható.

 

Hogyan vehető igénybe az adó-visszatérítés?

 1. Automatikusan

Akik jogosultak a visszatérítésre és

 • 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok és
 • a kiutaláshoz szükséges számlaszám, vagy postai cím a NAV rendelkezésére áll, azoknak 2022.02.15-ig automatikusan utal a NAV.
 1. Nyilatkozattal

Azok akiknek a kiutaláshoz szükséges adataival a NAV nem rendelkezik, 2021.12.31-ig nyilatkozatot tehetnek. Ha határidőben nyilatkoznak 2022.02.15-ig megkapják a visszatérítést.

 1. Adóbevallásban

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek és azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, automatikusan nem utal a NAV, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést.

Ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. március 1-jétől utalja ki.

 

VISSZADO nyilatkozat

Ki nyilatkozzon?

 • aki családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja;
 • a magzat után jogosult várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa;
 • aki rokkantsági járadékban részesül,
 • a kisadózóként bejelentett magánszemély ha nem ő kapja a családi pótlékot
 • aki máshová kéri az adó-visszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja

A nyilatkozat benyújtási határideje: 2021.12.31.

A határidő elmulasztása az adó-visszatérítésre való jogosultságot nem érinti. Aki nem nyújtja be 2021. december 31-ig a nyilatkozatot, az az adó-visszatérítést a 21SZJA jelű bevallásban (az adóbevallási tervezet kiegészítésével vagy önállóan benyújtott bevallásban) érvényesítheti 2022. május 20-ig. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha az adó-visszatérítés 2022. február 15-éig történő kiutalásához szükséges adatok nem állnak a NAV rendelkezésére, és ezért a kiutalás nem teljesíthető (aki maga állapítja meg, fizeti és vallja be az adóját hiába nyilatkozik, mert a visszatérítés összege csak a bevallásából derül majd ki).

A nyilatkozat benyújtható

 • elektronikusan
 • postai úton
 • személyesen

A VISSZADO-nyilatkozat a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites -> nyilatkozat gombra kattintva, ügyfélkapus azonosítással érhető el az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén. A nyilatkozat kitöltéséhez az Új nyomtatvány/bejelentés, majd az Szja-visszatérítés csempére kell kattintani.

Ugyanitt található a nyomtatvány letölthető változata és kitöltési útmutató (videó segítség) is.

A VISSZADO-nyilatkozatot a NAV előre kitölti a rendelkezésére álló adatokkal. A családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatását követően, várhatóan november második hetétől az utalási adatokat is betölti a NAV, ezt érdemes megvárniuk azoknak, akiknek családi pótlékot folyósítanak. Ha a NAV által ismert adatok teljes körűek, akkor a nyilatkozat benyújtására nincs szükség.

Az elrontott nyilatkozat javítható és újra beküldhető a helyes adatokkal, ekkor a nyilatkozat jellege „H” jelölni kell.

Az adó-visszatérítés összege

 • az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző magánszemélynél az adóalap kedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része,
 • az ekhós jövedelemmel rendelkező magánszemélynél a 2021. év tekintetében tőle levont ekhónak az szja része (9,5 százaléka),
 • a kisadózónál a 2021. évre rá tekintettel a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó negyede,

de felső határa legfeljebb 809 000 forint.

Ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja utáni adó legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, akkor a visszatérítés összege ezer forint.

Akinek az adóját az adóalap kedvezmények (NÉTAK, első házas, személyi kedvezmény, családi kedvezmény) nullára csökkenti, visszatérítést nem kap.

Akinek a visszatéríthető adója kevesebb, mint 809.000.-Ft, önkéntes pénztárak javára már nem rendelkezhet.

Az 1+1%-os nyilatkozatok akkor is megtehetők, ha a visszatérítés után nem marad adó.

Ha a kisadózó vállalkozás a veszélyhelyzet miatt 2021. március és április hónapra mentesült a tételes adó alól, akkor az adó-visszatérítés kiszámításakor ez a kéthavi összeg nem vehető figyelembe.

A kiutalt adó-visszatérítés 2022-ben nem minősül jövedelemnek, nem kell utána adózni és visszafizetni sem kell.

További – folyamatosan frissülő – információk a NAV oldalán (www.nav.gov.hu).