2021-től jelentős szigorítások lépnek életbe. A fizetendő tételes adó összege nem változik. Az ellátások alapja 2020.07.01-től a szocho csökkentésével összhangban változott 102.000.-Ft-ra, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170.000.-Ft-ra.

Többes katázás

2021-től a magánszemély egyetlen jogviszonyában jelenthető be kisadózóként. A NAV vissza fogja utasítani a bejelentést, ha kisadózóként már szerepelünk a nyilvántartásban.

Aki már 2020-ban több jogviszonyában volt KATA-s annak választania kell, melyiket szeretné megtartani és a többiből 12.31-ig ki kell jelentkeznie. 2021. január 1-vel a NAV az elsőként bejelentett jogviszony kivételével törli a további kisadózó jogviszonyokat.

Eddigi BT kültagok munkaviszony vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében működhetnek közre.

40%-os adó

40%-os adót kétféle esetben kell fizetni

  1. Ha a kisadózó bevétele kapcsolt vállalkozástól származik az első forinttól,
  2. Ha a bevétel nem kapcsolt vállalkozástól származik a 3 millió forint feletti rész után

Mindkét esetben a kifizetőt terheli az adó, ha a kifizető belföldi jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó.

A kiadózót terheli a 40%-os adó, ha a bevétel juttatója külföldi kifizető. Külföldi kifizetőtől származó bevétel esetén az adó alapja a bevétel 71,42%-a.

Mind a kifizető, mind a kisadózó az adót a bevétel megszerzését követő hónap 12-ik napjáig fizeti meg.

A kapcsolt viszony megállapításához a TAO törvény (1996. évi LXXXI. tv.) szerinti fogalmat kell figyelembe venni.

Bevallás/adatszolgáltatás

Ha a kisadózó külföldi kifizetőtől szerez 40%-os adó alá eső bevételt az éves bevallásában havonkénti és kifizetőnkénti bontásban tesz bevallást az adóévben szerzett bevételeiről, továbbá a juttató személy nevéről és címéről.

A kisadózó az éves bevallásában adatot szolgáltat a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő, 40%-os adó fizetésére kötelezett belföldi kifizetőről és a kapott bevétel összegéről.

A kifizetőnek továbbra is az adóévet követő év március 31-ig kell adatot szolgáltatnia, ha a kisadózónak az adóévben 1 millió forintot meghaladó bevételt juttat.

Tájékoztatási kötelezettség

A kisadózó a szerződés megkötésekor köteles a kifizetőt írásban tájékoztatni, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül, illetve a kisadózói jogállás megszűnéséről vagy újra keletkezéséről.

A 2021 előtt keletkezett és a módosítás hatálybalépésekor fennálló jogviszonyok esetén a kisadózónak 2021.január 15-ig kell tájékoztatást adnia a kifizető részére a kisadózói jogállásáról.

A kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig köteles tájékoztatni a kisadózó vállalkozást a 40%-os adó alapjaként figyelembe vett összegről.