A 2019-es jelentős változások óta a cafeteria szabályok nagyjából változatlan formában alkalmazhatók voltak. 2020-ban a járvány miatt jelentősen változtak a béren kívüli juttatások szabályai.

Cafeteria keretén belül adható juttatások között beszélhetünk adómentes juttatásokról, béren kívüli juttatásokról és egyéb meghatározott juttatásokról.

ADÓMENTESEN ADHATÓ JUTTATÁSOK

 •  Kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet

Kulturális szolgáltatás igénybevételére (múzeum, kiállítás, színház, tánc-, cirkusz-, zeneművészeti előadás, könyvtári beiratkozási díj, mozijegy nem jó) szóló belépőjegy, bérlet juttatása adómentes, évente a minimálbér összegéig.

Adómentesség feltétele: a belépőjegy, bérlet nem lehet visszaváltható (kivéve, ha azt ki sem osztottuk a munkavállalóknak és úgy váltjuk vissza), valamint a juttatás nem utalványban történik (a kultúra utalvány 2019-től nem adómentes).

 • Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet

2019-től a sportrendezvényre szóló belépő, bérlet is csak korlátozással adható, magánszemélyenként a minimálbér összegéig.

Adómentesség feltétele: a belépőjegy, bérlet nem lehet visszaváltható (kivéve, ha azt ki sem osztottuk a munkavállalóknak és úgy váltjuk vissza), valamint a juttatás nem utalványban történik.

Felhasználható magyar sportról szóló eseményre pl. Mo-n zajló sport rendezvényre nem is kell, hogy magyar csapat érdekelt legyen, külföldön zajló magyar érdekeltségű sport rendezvényre.

 • Óvoda, bölcsőde

A költségek mértékéig adómentes (óvodai, bölcsődei szolgáltatás + ellátás).

Munkáltató nevére szóló számla alapján kifizethető. 2019-től már a magánszemély nevére szóló számla alapján is kifizethető, de a gyerek nevére szóló számla azért még nem jó.

 • Vírusteszt, védőoltás

Adómentes a kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat a juttatás időpontjától függetlenül.

Ez egy visszamenőleges hatállyal ősszel elfogadott lehetőség és nem csak a korona vírusra vonatkozó védőoltásra, szűrővizsgálatokra alkalmazható. 

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

 Béren kívüli juttatásként 2019 óta csak a SZÉP kártya adható. 2020-ban a járvány miatt a szabályok még kedvezőbbek lettek. Egyrész 2021.06.30-ig a SZÉP kártya juttatás szocho mentes lett, mindössze 15% SZJA terheli, másrészt a kedvezményesen adható összegek megemelkedtek. Azt azért ne felejtsük el, hogy a KIVA alapját továbbra is növeli, tehát a szocho mentesség ellenére a KIVA megfizetendő a juttatás után.

 Széchenyi Pihenő Kártya

A SZÉP Kártyával 3 különböző féle „alszámlát” tudunk majd kezelni. A juttatható keretek és adózásuk a különböző időszakokban az alábbiak szerint alakul:

  2020. évben 2021.01.01-2021.06.30. 2021.07.01-2021.12.31.
Szálláshely alszámla 400 ezer forint/év 400 ezerforint/év 225 ezer forint/év
Vendéglátás alszámla 265 ezer forint/év 265 ezer forint/év 150 ezer forint/év
Szabadidő alszámla 135 ezer forint/év 135 ezer forint/év 75 ezer forint/év
Fizetendő adó 15% SZJA 15% SZJA 15% SZJA + 15,5% szocho

Ezzel egyidőben az éves rekreációs keretösszeg is megemelésre került, így a következő összegekre kell még figyelemmel lenni:

 • ha a munkáltató költségvetési szerv
 • évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
 • a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az éve egy részében áll fenn,
 • évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
 • ha a munkáltató költségvetési szerv
 • évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
 • a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az éve egy részében áll fenn,
 • évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Aztán 2021.07.01-től várhatóan az éves rekreációs keretösszeg is visszaáll az eredeti 450.000.- Ft/év összegre. Ezekbe a keretekbe a második félévben bele kell számolni a más juttatótól származó összegeket is!!

EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK

 Ennél a juttatás csoportnál az átadott érték 1,18-szorosa után 15% SZJA-t és 15,5% szochot kell fizetnie a munkáltatónak. Az összes adóterhelés: 35,99%

Egyes meghatározott juttatásnak minősül:

 1. ha túllépjük a SZÉP kártya egyes alszámláira vonatkozó keretet;
 2. ha a béren kívüli juttatásokat összeszámolva átlépjük az éves rekreációs keretösszeget;
 3. az önkéntes nyugdíjpénztárba, egészségpénztárba fizetett célzott szolgáltatás, összegkorlátozás nélkül;
 4. csekély értékű ajándék: évente 1 alkalommal, legfeljebb a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás (ha utalvány formájában adjuk, fontos, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék-, vagy szolgáltatáskörben váltható be és nem lehet visszaváltható);

JÖVEDELEMKÉNT ADÓZÓ JUTTATÁSOK

Bizonyos juttatások után jövedelemként kell megfizetni az adót, a juttatott összeg után azonban a munkavállaló adójóváírást vehet igénybe.

 • önkéntes pénztári tagdíj munkáltató általi átvállalása (munkáltató és a munkavállaló is megfizeti a jövedelem utáni adót, járulékot, cserébe a munkavállaló év végén a munkáltató által befizetett összeg után is igénybe veheti a 20%-os adójóváírást. Eddig csak a munkavállaló által befizetett összegek után járt jóváírás);